top of page

Bırakın Sizi
Biz Koruyalım

Siz keyfinize bakın, gerisini biz yaparız.

sigorta-cesitleri.jpg

Konut Sigortası

konut.png

Konut Sigortası Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular Nelerdir?
 

Konut Sigortası yaptırırken dikkat etmeniz gereken konuların başında poliçede belirtilecek olan bina bedelinin bahse konu meskenin inşa bedeli olmasıdır. Genellikle sigortalılar konutlarının piyasa rayici üzerinden teminat altına alınacağını düşünmektedir ki bu yanlış bir beklentidir. Çünkü sigortanın temel prensibi eskisini yerine koymaktır, yani aynı metrekareye sahip olan ve yapı tarzı aynı olan 2 konutun bulundukları il veya ilçe neresi olursa olsun sigorta bedeli aynı olmalıdır. Konutunuzun inşa bedeli yerine satış bedeli üzerinden sigortalanmış olması hasar durumunda size herhangi bir avantaj sağlamayacağı gibi polçeleşme aşamasında da gereksiz yere fazla prim ödemenize neden olacaktır. Bir diğer önemli husus ise sigorta teminatlarındaki yakın sebep ilişkisine dikkat etmektir. Örneğin konut poliçenizde deprem teminatı olmadığını varsayalım. Bir deprem olduğunda binanız depremden hasar görmemiş, ancak deprem nedeniyle oluşan sarsıntıdan elekrik kontağı oluşmuş ve bu da yangın hasarı meydana gelmesine sebep vermiş olsun. Poliçenizde yangın teminatı olmasına rağmen yangının çıkış nedeni deprem olduğundan sigorta şirketi hasarınızı ödemez.

Uçar Konut Sigortası ile evinizi ve eşyalarınızı yangından depreme, hırsızlıktan teröre kadar pek çok riske karşı güvence altına alın.

Konut Sigortası

Zorunlu trafik sigortasında UÇAR farkı...

Zorunlu trafik sigortası, her araç sahibi tarafından yaptırılması zorunlu olan ve hasar anında karşı tarafa verilebilecek bedeni ve maddi zararları güvence altına alan bir sigortadır. Zorunlu trafik sigortası (ZTS), ilgili yasa gereği her aracın yaptırması gereken bir sigortadır.

 

Zorunlu trafik sigortasındaki amaç, trafikteki bir aracın kazaya karışması durumunda, aracın karşı tarafa vereceği zararı belirli bir oranda karşılamasını sağlamaktır. Yani kaskodan farklı olarak zorunlu trafik sigortası, sigortayı yaptıran aracın değil, diğer tarafın hasarını karşılamakta kullanılır. Zorunlu trafik sigortası yaptırılmamış araçların trafiğe çıkması yasal olarak mümkün değildir.

​​

Zorunlu trafik sigortası kapsamındaki ana teminatlar şöyledir;

  • Maddi Zararlar Teminatı

  • Sağlık Giderleri Teminatı (Sağlık giderleri teminatı Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sorumluluğundadır.)

  • Sürekli Sakatlık Teminatı

  • Destekten Yoksun Kalma (Vefat) Teminatı

İsteğe bağlı olarak, standart trafik teminatlarına ilave olarak, Mini Onarım, Asistans Hizmetleri, Sigara Yanığı, Hukuksal Koruma, İhtiyari Mali Mesuliyet, Ferdi Kaza, Anahtar Kaybı ek teminat ve hizmetlerini alabilirsiniz.

UÇAR farkı ile kasko poliçenizi yaptırmak için, hemen kasko hesaplamanızı yaptırıp, size özel trafik sigortası teklifinizi alın.

Trafik Sigortası

trafik-sigortasi.png
Trafik Sigortası
Kasko

Kasko Sigortası

trafik-sigortasi.png

Aracınızı trafik sigortası değil KASKO korur

Kasko sigortası kara taşımacılığında motorlu taşıtlar için yapılan kaza, yanma, hırsızlık gibi üçüncü kişilerin de dahil olduğu maddi zararlı olumsuzlukları karşılamak için poliçe yapılan ve belli bir bedel ödenen sigorta türüdür. Araç ile ilgili tüm olumsuzluklar hesaplanarak kasko sigortası yapılabileceği gibi araç sahibinin talep edeceği seçeneklere göre de düzenlenebilir. Kasko sigortası yaptırırken ihtiyaçlar doğrultusunda doğru teminatların seçilmesi çok önemlidir.

 

Bir kasko poliçesi ana teminatlar ve ek talimatlardan oluşur. Kasko poliçesi yaptırırken bu iki talimatları ayırmanız gerekiyor. Ana teminatlar, satın almış olduğunuz sigorta poliçesinde, sigorta şirketi tarafından standart olarak verilir. Ancak ek teminatlar, kişinin talebine göre belirlenerek ve ek bir ücretlendirme ile poliçeye dahil edilir.

Kasko Sigortası ile Zorunlu Trafik Sigortasının Farkları

 

  • Kasko sigortaları isteğe bağlıdır, bu sigortayla birlikte kaza durumunda araç sahibi teminat altında alınmaktadır. Zorunlu trafik sigortası ise yaptırılması zorunlu olup, kazaya neden olan aracın değil, karşı tarafa olan sorumluluğunuzu güvence almaktadır.

  • Zorunlu trafik sigortası olmaması ve bu durumun tespiti halinde, sigortası olmayan aracın güvenlik güçleri tarafından tespitiyle birlikte araç trafikten men edilmektedir. Kasko sigortalarında ise isteğe bağlılık söz konusu olduğu için men durumu söz konusu değildir.

  • Kasko poliçeleri oluşturulurken üst limitler ve teminatlar sizin ihtiyacınıza göre şekillenirken, zorunlu trafik sigortasında bunun olması mümkün değildir. Zorunlu trafik sigortalarında teminatlar devlet tarafından belirlenmektedir ve sabit bir yapıdadır, esneklik mümkün değildir.

  • Zorunlu trafik sigortası hesaplamaları Hazine Müsteşarlığınca belirlenen teminat limitleri üzerinden serbest tarife esaslarına göre yapılmaktadır. Kasko da ise farklı bir durum söz konusudur. Kaskoda limit araç sahibi tarafından belirlenir. Eğer ucuz bir fiyatta uygulanan kasko sigortası, araç sahibinin beklentisini karşılamıyor ise o fiyatta sigorta uygulamasının hiçbir yararı olmayacaktır. 

UÇAR farkı ile kasko poliçenizi yaptırmak için, hemen kasko hesaplamanızı yaptırıp, size özel kasko sigortası teklifinizi alın.

Seyahat Sigortası

seyahat-sigortasi.png

Seyahat' de güvenliğinizi bize bırakın...

Seyahat sigortası hem yurt içi, hem yurt dışı seyahatlerde karşılaşabilicek hastalık, kaza, valiz kaybı gibi riskleri güvence altına almak için yapılan bir sigorta çeşididir. Seyahat sağlık sigortası özellikle Avrupa ülkeleri vize işlemlerinin bir önkoşuludur.  Seyahat sigortası mutlu ve huzurlu bir seyahat için önemli bir güvencedir.

Yurtdışı seyahatlerinizde aşağıda belirttiğimiz muhtemel risklere karşı seyahat sigortası ile güvence sağlayabilirsiniz: 
 

• Seyahatinizi iptal etmek durumunda kalırsanız, bu iptal işleminden dolayı ortaya çıkabilecek zararlarınızı güvence altına alabilirsiniz. 

• Uçak biletiniz hava yolu şirketi tarafından ertelenirse veya uçuşunuz gecikirse, seyahat sigortası ile otel ve buna bağlı diğer giderlerinizin karşılanmasını sağlayabilirsiniz. 

• Yurtdışı seyahatiniz sırasında bir kaza geçirirseniz veya hastalanırsanız, sahip olduğunuz sağlık sigortası yurtdışında ortaya çıkabilecek sağlık giderlerinizi karşılamayabilir. Bu durumda seyahat sigortası ile acil tıbbi yardım ve müdahale giderlerinizi güvence altına alabilirsiniz. 

• Bavullarınızın çalınması veya kaybolması risklerini seyahat sigortası ile güvence altına alabilirsiniz. 

• Yurtdışında meydana gelebilecek sakatlık ve vefat risklerini sigorta kapsamı altına alabilirsiniz.

Yurtiçi veya yurtdışı seyahatleriniz sırasında yolculuğunuza bağlı olarak ortaya çıkabilecek hastalık, kaza ve bagaj kaybolması gibi riskleri Uçar Seyahat Sigortası ile güvence altına alabilirsiniz. 

Seyahat Sigortası

DASK Sigortası

dask.png

Neden Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırmalıyım?

Zorunlu Deprem Sigortası olası bir deprem felaketinde maddi zararlarınızı hemen telafi eden bir sigorta sistemidir.

 

Ülkemiz yüksek riskli deprem kuşaklarından birinde yer almaktadır. Depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının kendinize ve sevdiklerinize verebileceği maddi zararların karşılanabilmesi için vakit kaybetmeden Zorunlu Deprem Sigortanızı yaptırmanızı öneriyoruz. Zorunlu Deprem Sigortası Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulmaktadır.

Devletin bütçe ve imkanları ile ilişkili olmaksızın evinizi güvence altına alan Zorunlu Deprem Sigortası'nı Uçar güvencesi ile yaptırabilirsiniz.

Dask

Sağlık Sigortası

sağlık.png

Özel Sağlık Sigortası ile Geleceğinizin Güvencede

Özel Sağlık Sigortası sigortalanan kişinin hastalıklar ve kazalar sonucu oluşacak sağlık giderlerinin karşılanması için hazırlanmış kişiye özel planlardır.

Belirlenen limitler, özel ve genel şartlar dahilinde, daha önceden sigorta poliçesinde belirtilen olası risklere karşı sigortalıyı korur. Bir özel sağlık sigortası poliçesinde en önemli unsurlardan biri genel ve özel şartlardır.

Özel sağlık sigortası sayesinde birçok özel sağlık kuruluşlarından az ya da hiç ücret ödemeden hizmet alırsınız. Bedelleri çok yüksek olan tedavi masraflarını ödemek zorunda kalmazsınız. Doktor ve hastane seçme şansınız vardır. Maddi ve manevi olarak içiniz rahat olur. Satın aldığınız poliçeye göre yurt dışında da karşılaştığınız sağlık risklerini kapsam altına aldırırsınız.

Uçar Özel sağlık sigortası seçenekleri, bu bağlamda size kaliteli sağlık hizmetinden faydalanma imkanını, her bütçeye uygun çözümlerle sunmaktadır. Sağlık sigortası yaptırmayı geleceğe yapılan bir yatırım olarak düşünmek ve bir lüksten ziyade ihtiyaç olarak algılamak gerekir.

Sağlık Sigortası
bottom of page